bienvenidos a casa

benvinguts a casa

Podeu fer aportacions en els comptes


ES32 0081 0631 3700 0111 0122


ES11 2100 3017 0125 0001 6817


També amb el codi BIZUM: 00027.


NOTA IMPORTANT: Recordem que els donatius a l’Església Catòlica, d’acord amb la legislació vigent, son deduibles, segons la legislació vigent, del l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques i del Impost de Societats en el seu cas. A aquests efectes caldrà enviar justificant del donatiu i les dades personals (nom, DNI/NIF i adreça postal) a despatx@santaagnes.com


Gràcies per la vostra generositat!