bienvenidos a casa

benvinguts a casa

Primera Comunió

La Primera Comunió és el sagrament on els nens reben l'Eucaristia per primera vegada. Els catòlics creuen que l'Eucaristia, o Comunió, és alhora un sacrifici i un banquet. Al rebre el Cos i la Sang de Crist, també ens nodrim espiritualment i ens acostem a Déu.

INFANTS

La preparació per a la recepció dels sagraments de la Primera Comunió i Primera Confessió sacramental és un procés de dos anys per a tots els catòlics vàlidament batejats. Normalment, aquest procés comença a tercer de primària i culmina a la fi de quart de primària (quan el nen ha arribat a l'edat de 9-10 anys).

Tots els nens han d'assistir a dos anys consecutius de catequesi per a la preparació sacramental. En el seu segon any de preparació rebran tots dos sagraments.

Hi ha també grups designats per a nens majors d'aquesta edat, que no han rebut prèviament els sagraments de la Reconciliació i la Santa Comunió. Aquesta preparació també segueix un procés de dos anys.

Pels adolescents que estan en el període escolar de l'ESO o batxillerat oferim també un programa de confirmació que també dura dos anys.

Els candidats al sagrament de la Confirmació majors de 18 anys estan convidats a incorporar el seu programa RCIA.

PARES

Es demana als pares dels nens batejats que es preparin ells mateixos per a rebre els sagraments de la Reconciliació i la Santa Comunió. Amb l'assistència a una reunió per a la Reconciliació i dues trobades relacionades amb la Santa Comunió durant el segon any de preparació de l'infant. Aquestes trobades tindran lloc durant el seu any de formació de fe.